Wawrzynek Murański: Rzadko Spotykany Skarb Polskiej Flory

Na dzikiego wawrzynek murański możemy natknąć się jedynie w Polsce. Jeśli dodamy do tego fakt, że na naszym terenie gatunek ten występuje tylko na kilka miejscach, stanie się jasne, że przedstawiamy prawdziwy skarb naszej flory. Właśnie tego, oto gatunku, dedykowane są dalsze linijki.

Wawrzynek murański należy do rodziny wawrzynkowatych, jest jednym z najrzadziej spotykanych rodzimych gatunków drzew. Charakteryzuje się pięknymi, ciemnozielonymi liśćmi, które skupiają się przy samym końcu pędów. Kwitnie od marca do kwietnia, dając niewielkie, ale nietypowo ukształtowane kwiaty zabarwione na intensywny różowy kolor.

Rośnie głównie na soczystych murawach, skalistych zboczach, w miejscach suchych i słonecznych. Najczęściej można go spotkać na terenie Murańskiego Parku Narodowego. To właśnie stamtąd pochodzi druga część nazwy naukowej – z łacińskiego muranensis, co dosłownie tłumaczy się jako 'pochodzący z Murań’. Jest to rzeczywiście teren, na którym gatunek ten ma swoje najliczniejsze populacje.

Żywotność wawrynka murańskiego jest nadzwyczaj długa. Niektóre osobniki, które rosną na terenach Murańskiego Parku Narodowego, szacuje się na około 600 lat. Ten gatunek jest też niesamowicie odporny na niekorzystne warunki środowiskowe.

Istnieją zagrożenia?

Na przestrzeni lat liczba tego gatunku drastycznie spadła, co zmusiło do umieszczenia go w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, czyli wykazie roślin zagrożonych wyginięciem na terenie Polski. Największe zagrożenie dla wawrynka murańskiego stanowi niszczenie jego naturalnych siedlisk, przede wszystkim poprzez ekspansję turystyczną. Podłoże, na którym rośnie, jest bardzo delikatne i łatwo ulega erozji. Drzewka te mają też dość specyficzne wymagania co do siedliska, co dodatkowo utrudnia ich rozprzestrzenianie się.

Co więcej, wawrzynek murański jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko rosnących roślin objętych ochroną, zakazane jest nie tylko jego zrywanie, ale też niszczenie jego siedlisk. W praktyce oznacza to, że nawet przy drobnej ingerencji w teren, na którym rośnie wawrzynek, można podlegać karze.

Choć wawrzynek murański jest jednym z najcenniejszych i najrzadszych skarbów polskiej flory, niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego istnienia. Wymaga od nas dbałości i szacunku, dlatego też bezwzględnie powinniśmy przestrzegać zasad obowiązującej ochrony, a informacje na temat tego wspaniałego gatunku przekazywać jak najszerszemu gronu odbiorców. Tylko dzięki temu będziemy mogli cieszyć się obecnością tego niezwykłego drzewka jeszcze przez wiele lat.

Na dzikiego wawrzynek murański możemy natknąć się jedynie w Polsce. Jeśli dodamy do tego fakt, że na naszym terenie gatunek ten występuje tylko na kilka miejscach, stanie się jasne, że przedstawiamy prawdziwy skarb naszej flory. Właśnie tego, oto gatunku, dedykowane są dalsze linijki. Wawrzynek murański należy do rodziny wawrzynkowatych, jest jednym z najrzadziej spotykanych rodzimych…